Εκτύπωσέ το Σελίδα

Ψηφιακή Ασφάλεια

Με στόχο την ασφαλή χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία το 6ο  Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης σχεδίασε την Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας με γνώμονα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τις κατευθυντήριες γραμμές του eSafety Label.

Συνιστάται στους γονείς και κηδεμόνες να διαβάσουν προσεκτικά μαζί με τα παιδιά τους το πλήρες κείμενο με θέμα την Ψηφιακή Ασφάλεια.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης προωθεί την εκπαιδευτική καινοτομία συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις Erasmus+ και Έργα eTwinning. Η χρήση Νεών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πρακτικής του σχολείου με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια για την αποφυγή έκθεσης των μαθητών σε κίνδυνο.  : Συνέχεια…

 

2. ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 


3. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ιστοσελίδες και ιστότοποι με ενημερωτικό υλικό για γονείς:

http://www.saferinternet.gr/

https://saferinternet4kids.gr/

https://www.betterinternetforkids.eu/

4. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ιστοσελίδες και ιστότοποι με ενημερωτικό υλικό για μαθητές :

https://saferinternet4kids.gr/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://6dimalex.mysch.gr/?page_id=1014