Εκτύπωσέ το Σελίδα

Εκπαιδευτικοί

teachers

Σχολικό έτος 2021-2022

1 Χαριτάκης Φώτης (ΠΕ70) Δ/ντής
2 Χατζάκη Δάφνη (ΠΕ11) Υποδ/ντρια Α΄
ΠΕ 70 – Δάσκαλοι
3 Μπαϊκούδη Τριάδα Α1
4 Παπαλεξίου Ευτυχία Α2
5 Μπρούσαλη Μαρία Α3
6 Κορράς Γεώργιος Β1
7 Τζιαμπαζίδου Μαρία Β2
8 Κοσμίδου Δέσποινα Γ1
9 Αντωνιάδης Ευστράτιος Γ2
10 Στερκούδη Χρυσή Γ3
11 Κύδρου Ευαγγελία Δ1
12  Κάνος Δημήτριος Δ2
13 Μπουτζιλούδη Χρυσούλα Ε1 – Υποδ/ντρια Β΄
14 Σωτηριάδου Μελπομένη Ε2
15 Σεραφείμ Ευαγγελία Ε3
16 Κοκκίνης Βασίλειος ΣΤ1
17 Σικλαφίδου Δέσποινα ΣΤ2
18

19

Σαμίδου Θεοδώρα

Μπουρίδου Βάια

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΠΕ 05 – Γαλλικής
20 Τζανόγλου Μαρία
ΠΕ 06 – Αγγλικής
21 Τατάρη Θεοδώρα
22 Θεοδωρακοπούλου Παναγιώτα
ΠΕ 07 – Γερμανικής
23 Δήλλη Άννα
24 Παπαδοπούλου Αγοραστή
Καλλιτεχνικών
25 Βελβές Αναστάσιος
ΠΕ 11 – Φυαικής Αγωγής
26 Μπουρμά Ευαγγελία
ΠΕ 79.1 – Μουσικής
27 Μαπαρμπαγιάννη Χριστίνα
ΠΕ 86 – Πληροφορικής
28 Κιοσέογλου Συμεών
ΠΕ 91.01 – Θεατρικής Αγωγής
29 Τζαμπαζίδου Στυλιανή
ΤΥ ΖΕΠ – ΠΕ70
30

 

31

 –

ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ – ΠΕ 25

Παπάζογλου Χυτούλα

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://6dimalex.mysch.gr/?page_id=23